BP – Castrol Kampanyası Müşterilerine Yönelik Kişisel Veri Aydınlatma Beyanı


1 - Veri Sorumlusu Hakkında Bilgiler:

“İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad. No 28/3 - 34752 Ataşehir- İstanbul” adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 65601 sicil numarası ile kayıtlı 0216 571 2000 telefon numaralı BP Petrolleri A.Ş. (“BP”) veri sorumlusu olarak “BP – Castrol ürünü kampanyasını gerçekleştirmek” amacıyla işlediği kişisel verilerde özel hayatlarının gizliliğinin korunmasına azami özeni göstermektedir. Bu amaçla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 ve 11. maddesi kapsamında sizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma beyanı hazırlanmıştır.

2 - İşlenen kişisel verileriniz, kişisel verileri işleme amacımız, yöntemi ve hukuka uygunluk sebebi:

Kişisel verileriniz sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere elektronik ortamlar üzerindeki paylaşımlarınız kapsamında elektronik ortamlarda işlenmektedir.

3 - Kişisel verilerinizin yurt içine ve yurt dışında kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, işlemenin ve yurt dışına aktarmanın hukuka uygunluk sebebi:

Kişisel verilerinizi kilitli dolaplarda ve kasalarda saklıyoruz. Yetkili olmayan personel kişisel verilerinize erişemez. Kişisel verilerinizin işleme amacı dışında işlenmemesi veya verilerinize erişilmemesi için fiziksel, yasal ve teknolojik tedbirler alıyoruz. Kişisel verileriniz yurt içinde Milli Piyango İdaresi ve hizmet alınan veri gizliliği sözleşmesi imzalamış olan Mobildev firması ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz Açık Rıza hukuki şartı kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

4 - Kişisel verilerinizi korumak için ne gibi tedbirler alıyoruz?

Kişisel verilerinizi kilitli dolaplarda ve kasalarda saklıyoruz. Yetkili olmayan personel kişisel verilerinize erişemez. Kişisel verilerinizin her durumda korunması için veri sorumluları ve veri işleyenlerle gizlilik sözleşmeleri yapıyoruz. Kişisel verilerinizin işleme amacı dışında işlenmemesi veya verilerinize erişilmemesi için fiziksel, yasal ve teknolojik tedbirler alıyoruz. Özel nitelikli kişisel verileriniz şifrelenerek işlenmekte ve sadece yetkilileri bu verilere erişebilmektedir.

5 - Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız nelerdir?

Politika'da belirlenen saklama sürelerinin geçmesi ve bu bilgileri saklamak için herhangi bir meşru amaç kalmaması halinde kişisel verileriniz imha edilecek veya anonimleştirecektir. Kişisel veri sahibi olarak, veri sorumlusu olan Şirketimize KEP adresinizle veya aşağıda yazılı adrese bizzat gelip başvurarak;

• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• bu veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

• kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

• kişisel verilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışına aktarılması söz konusu ise aktarılan kişi ve yerleri öğrenme,

• kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya yok edilmesi halinde bu hususun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz yapılması halinde ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz etme,

• kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6 - Talepleriniz

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde www.bp.com.tr adresinde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığında yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Formda belirtilen yollardan biriyle Şirketimize başvurabilirsiniz. BP, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal bppetrollerias@hs03.kep.tr adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz. İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri www.bp.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Veri Sorumlusu
BP Petrolleri Anonim Şirketi
MERSİS numarası: 0187002221200016 Adres: Değirmen Yolu Cad. No.28 K:3 Asia OfisPark 34752 İçerenköy Ataşehir - İstanbul E-posta: bppetrollerias@hs03.kep.t